Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport

młodzi naukowcy

młodzi naukowcy

Projekty naukowo-przyrodnicze realizujemy już od kilku lat. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Widzimy, że uczniom często brakuje w szkole zajęć, w których sami mogą brać czynny udział, a nie tylko występować jako słuchacze i obserwatorzy. Projekty wpisują się w ważne edukacyjnie obszary: aktywizację wszystkich uczniów, pracę indywidualną z tymi, którzy jej potrzebują, wyrównywanie szans edukacyjnych. 
Pracujemy w sali i w terenie. Staramy się uczyć uważnego obserwowania otaczającego świata, wrażliwości i świadomości jak wpływają na środowisko nasze codzienne działania, a także naukowego podejścia do doświadczeń, badań, eksperymentów czy zajęć terenowych.

Zrealizowaliśmy wiele projektów naukowo-przyrodniczych. Za najważniejsze uznajemy następujące:

“Naukowiec na co dzień” – warsztaty rozwijające zainteresowania przyrodnicze dzieci i młodzieży. Projekt miał na celu zaznajomić uczniów z metodą naukową jako sposobem poznawania świata. Chcieliśmy aby podczas warsztatów uczniowie nabrali krytycznego podejścia do pozyskiwania wiedzy, dowiedzieli się, jakich zasad powinien się trzymać naukowiec, jak powinien zaplanować swoją pracę i jak to podejście można zastosować w codziennym życiu do pozyskiwania i weryfikacji informacji.

“Projekt Aktywnej Edukacji Przyrodniczo-ekologicznej „Jeżyk””. Głównym celem pięciu edycji projektu była wszechstronna edukacja ekologiczno – przyrodnicza. Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz najstarszych grup przedszkolnych. W ramach projektu odbywały się pozalekcyjne zajęcia prowadzone
w formie warsztatów i zajęć terenowych, wyjazdy naukowo-badawcze oraz pokazy filmów przyrodniczych.

“Badam, poznaję, odkrywam”. Naszym celem było pokazanie metod badawczych, wykorzystanie ich w poznawaniu i rozumieniu zjawisk przyrodniczych, uczenie obserwacji i wnioskowania. Projekt badawczy był skierowany do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.

“Młodzi naukowcy” był projektem skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Poprzez proste doświadczenia i eksperymenty prowadzone wspólnie z dziećmi przybliżaliśmy zagadnienia fizyczne i chemiczne związane z otaczającym nas światem.

Realizacja wszystkich opisanych projektów była dofinansowana ze środków m.st. Warszawy.