Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport

pracownia matematyki

pracownia matematyki

Pracownia Matematyki to zespół ludzi, których pasją jest nauczanie matematyki. Wszyscy mamy doświadczenie w pracy w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum oraz w kształceniu przyszłych nauczycieli matematyki lub edukacji wczesnoszkolnej. Jesteśmy lub byliśmy organizatorami wielu konkursów matematycznych o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim. 

Uczestniczymy w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów jak PISA i TIMSS. W Instytucie Badań Edukacyjnych prowadziliśmy liczne, ogólnopolskie badania dotyczące nauczania matematyki oraz diagnozy umiejętności uczniów. Badania te pozwoliły zdiagnozować problemy i potrzeby polskiej szkoły w obszarze matematyki. 

Jesteśmy autorami wielu zadań i materiałów dydaktycznych rozwijających matematyczne umiejętności uczniów. Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
 
Nasz zespół przygotował zestaw profesjonalnych warsztatów wspomagających rozwój nauczycieli uczących matematyki. Warszaty te są dedykowane nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielom matematyki ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. 
nasze warsztaty

Tematy przygotowanych przez nas warsztatów wybrane zostały na podstawie badań potrzeb nauczycieli oraz krajowych i międzynarodowych badań umiejętności polskich uczniów. Badania przygotowaliśmy i prowadziliśmy jako zespół pracujący w Instytucie Badań Edukacyjnych w ramach realizachi projektu Entuzjaści Edukacji w latach 2010-2015. Każdy warsztat poświęcony jest innym zagadnieniom matematyki szkolnej, ale niezależnie od tematu uwzględnia także:
  • sposoby kształtowania podstawowych umiejętności matematycznych uczniów oraz umiejętności złożonych, wymagających rozumowania i budowania strategii rozwiązania,
  • analizę typowych błędów uczniów, sposobów ich rozumowania i kłopotów z rozumieniem pojęć matematycznych,
  • metody planowania i przeprowadzania w klasie kolejnych zadań edukacyjnych.
Tematy warsztatów są dostosowane do potrzeb nauczycieli danego etapu edukacyjnego, ale przewidujemy także zajęcia przeznaczone dla grup mieszanych. Warsztaty mogą być zorganizowane dla nauczycieli z jednej szkoły lub z kilku szkół. Grupa warsztatowa z zasady nie może liczyć więcej niż 24 osoby.

Jeśli chcesz otrzymać ofertę naszych warsztatów skontaktuj się z nami: rozwinsie@rozwinsie.org.pl

zespół tworzą:
 
Monika Czajkowska
Doktor nauk matematycznych. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism poświęconych nauczaniu matematyki. Opublikowała wiele artykułów naukowych
i popularnonaukowych. Brała udział w międzynarodowym badaniu umiejętności matematycznych przyszłych nauczycieli TEDS-M. Jest wykładowczynią na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Marzenna Grochowalska
Jest autorką wielu materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli oraz artykułów dotyczących nauczania matematyki. Tworzy i prowadzi matematyczne projekty dla uczniów. Jest egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.

Jerzy Janowicz
Autor programu nauczania i podręczników dla szkoły podstawowej, liceum oraz zbiorów zadań dla uczniów uzdolnionych matematycznie. Napisał wielu artykułów związanych z nauczaniem matematyki. Jest egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. 

Marcin Karpiński
Jest współautorem programów nauczania, podręczników i zbiorów zadań dla szkoły podstawowej i liceum oraz autorem wielu artykułów związanych z nauczaniem matematyki. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym czasopisma „Matematyka w Szkole”. Jest wykładowcą Szkoły Edukacji PAFW i Uniwersytetu Warszawskiego.

Jacek Lech
Pracował jako nauczyciel matematyki w USA i w Belgii. Od wielu lat przygotowuje uczniów do matury międzynarodowej. Jest współautorem programów nauczania matematyki, podręczników i zbiorów zadań dla szkoły podstawowej i liceum. Jest autorem wielu artykułów związanych z nauczaniem matematyki. 

Agnieszka Sułowska
Brała udział w tworzeniu poprzednich podstaw programowych nauczania matematyki. Kierowała zespołem przygotowującym obowiązkową maturę z matematyki. Przez wiele lat pracowała jako redaktor w wydawnictwach edukacyjnych. Jest wykładowczynią Szkoły Edukacji PAFW i Uniwersytatu Warszawskiego.

Małgorzata Zambrowska
Od wielu lat prowadzi działania propagujące wykorzystanie gier logicznych i planszowych w nauczaniu matematyki oraz organizuje największy w Polsce festiwal gier planszowych. Ma doświadczenie w pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Promotorką jej doktoratu Geometria w nauczaniu dzieci od czasów Komisji Edukacji Narodowej do dzisiaj. Analiza linii dziedziczenia koncepcji edukacyjnych, którego publiczna obrona odbyła się w 2021 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej, była prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńska.