Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport

pracownia rozwoju

pracownia rozwoju

Pracownia rozwoju to miejsce gdzie znajdziecie warsztaty, szkolenia i inspiracje dotyczące zagadnień związanych z kompetencjami wychowawczymi rodziców i nauczycieli, edukacją globalną, obywatelską, kulturalną, tutoringiem, metodami i narzędziami do pracy z grupą oraz rozwojem w obszarze komunikacji opartej na szacunku. Celem pracowni jest odpowiadanie na potrzeby placówek edukacyjnych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, dzieci, młodzieży, seniorów i innych dorosłych oraz na potrzeby naszej rzeczywistości i związanych z nią wyzwań. Przygotowując projekty i szkolenia korzystamy z wyników najnowszych badań z dziedziny psychologii, dydaktyki, neurodydaktyki i psychologii społecznej. 

Zespół tworzą:
Renata Korolczuk – od lat związana z oświatą i organizacjami pozarządowymi, edukatorka pozytywnej dyscypliny, aktywna tutorka i trenerka kompetencji tutorskich. 
Martyna Studzińska – socjolożka, realizatorka projektów edukacyjnych i obywatelskich, pracuje z młodzieżą i seniorami.
Marta Zambrowska – psycholożka, która swoją pracę rozpoczynała jako wolontariuszka naszej organizacji już 12 lat temu. 
Kinga Białek – doktor nauk humanistycznych, tutorka języka polskiego w Szkole Edukacji, współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych.
Małgorzata Zambrowska - doktor nauk w dziedzidzie nauk społecznych, tutorka akademicka, od lat wykorzystuje gry planszowe w rozwijaniu kompetencji matematycznych i społecznych.

 

Nasze Warsztaty:

Pozytywna Dyscyplina
Co to takiego Pozytywna Dyscyplina? Słowo dyscyplina w swojej pierwotnej definicji oznacza uczenie. Dziś kojarzy nam się bardziej z rygorem, sztywnymi zasadami, bezwzględnym posłuszeństwem. PD to takie podejście, które pozwala poczuć dzieciom i dorosłym, że przynależą i znaczą w swojej grupie, klasie, rodzinie. Jest jednocześnie pełna szacunku i wymagająca. Mówi  o tym, że wychowanie jest procesem długofalowym. Daje dorosłym pomysły i narzędzia do uczenia młodych ludzi ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, rozwiązywania konfliktów, współpracy, poszukiwania rozwiązań w sytuacjach kryzysowych i codziennych. Zaprasza dzieci do konstruktywnego używania swoich umiejętności i swojej autonomii. Jest oparta przede wszystkim na budowaniu relacji. Pokazuje jak błędy mogą stać się świetną okazją do nauki i jak z nich korzystać. Wspiera dorosłych w rozkodowywaniu zachowań dzieci - szczególnie tych trudnych i pomaga konstruować adekwatne reakcje. Uczy jak radzić sobie z emocjami swoimi i dziecka i jak pracować nad błędnymi przekonaniami na temat siebie i świata. Pokazuje siłę zachęty, pytań pełnych ciekawości, relacji. PD pokazuje konkretne pomysły i narzędzia wspierające procesy wychowawcze w szkole. Czy PD jest więc dla wszystkich? Tak, gdyż każdy znajdzie w tym podejściu coś co będzie dla niego wartościowe. 
 
Realizujemy warsztaty Pozytywnej Dyscypliny dedykowane:
  • rodzicom – dzieci 0-3, przedszkolaków, dzieci w wieku szkolnym, nastolatków,
  • nauczycielom szkół podstawowych oraz pracujących z nastolatkami,
  • nauczycielom przedszkolnym,
  • kadrze żłobków.

Tutoring w pracy z uczniem
Tutoring to metoda edukacji wychodząca naprzeciw potrzebom współczesnego ucznia, czyli młodego człowieka często próbującego funkcjonować w świecie realnym i wirtualnym jednocześnie. To także odpowiedź na nowe wyzwania stojące przed nauczycielami, rodzicami, pedagogami i doradcami zawodowymi w dynamicznie rozwijającym się świecie. Powszechny dostęp do wiedzy, nowoczesne media, nieograniczone możliwości komunikowania się i uzyskiwania informacji sprawiają, że rolą szkoły, osób i instytucji ją wspierających nie jest już jedynie przekazywanie wiedzy i informacji. Ważna staje się dziś praca indywidualna z młodymi ludźmi oparta na ich zainteresowaniach, predyspozycjach i możliwościach. Jej podstawą jest budowanie relacji w poczuciu bezpieczeństwa oraz stwarzanie młodym ludziom możliwości odkrywania swojego potencjału, mocnych stron, talentów, a także towarzyszenie im w rozwoju naukowym, społecznym i zawodowym. 
Tutor to osoba, która potrafi mądrze wspierać podopiecznego w dążeniu do celu, wspólnie z nim zaplanować drogę rozwojową,  edukacyjno-zawodową. Tutor rozmawia, pyta, motywuje do samodzielnej pracy, uczy krytycznego myślenia, stawiania celów, towarzyszy w ich realizacji, dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Relacja między tutorem a podopiecznym oparta jest na zaufaniu i szacunku.

FLOW
Flow to warsztaty dedykowane nastolatkom. Od początku naszej działalności pracujemy i współpracujemy z młodzieżą w wieku nastoletnim (wolontariat, warsztaty). Jednym z efektów tej pracy i wielu rozmów z młodymi ludźmi na temat wyzwań i problemów z jakimi się zmagają, jest projekt Flow. W trakcie warsztatów poznajemy i uczymy się umiejętności praktycznych w wielu obszarach min.: autoprezentacja, wystąpienia, projekty, umiejętności związane z komunikacją, argumentowaniem, rozwiązywaniem konfliktów, poszukiwaniem i rozpoznawaniem swoich mocnych stron i zasobów. Ważnym elementem tego projektu jest też praca z emocjami naszymi i innych ludzi, organizacja i zarządzanie czasem, praca w zespole, podejmowanie decyzji, asertywność w kontekście wyzwań współczesnego świata oraz poszukiwanie swoich ścieżek rozwoju.
 
 

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów lub otrzymać ofertę warsztatów zapraszamy do kontaktu: rozwinsie@rozwinsie.org.pl